Mesečni arhiv: januar 2024

2. dan – Erasmus+ seminar: Okoljska vzgoja: Učenje in delovanje za boljšo prihodnost

Današnja dan je bil posvečen klimatološkim spremembam. Podrobneje smo spoznali različne vzroke, ki prispevajo k hitremu spreminjanju našega podnebja. Druga del dneva pa je bil namenjen terenskemu delu, kjer smo spoznavali biotsko raznolikost Valencije in tujerodne vrste ter njihov vpliv na avtohtono rastje. Seveda smo novo znanje prenesli na lokalno okolje in pripravili kartografske prikaze. Preostanek dneva pa je minil v spoznavanju zgodovine starega mestnega jedra Valencije.

¡Hasta mañana! 

Erasmus+ seminar: Okoljska vzgoja: Učenje in delovanje za boljšo prihodnost

Naša učiteljica geografije Nina Hriberšek je v tem tednu v španski Valenciji, kjer izpopolnjuje svoje znanje s področja okoljske vzgoje. Prvi dan seminarja Erasmus+ K1, Environmental Education: Learning and Acting for Better Future je bil namenjen spoznavanju šol udeleženk in planiranju našega pridobivanja novih veščin na področju varovanja okolja in izobraževanja. V prihodnjih dneh se bomo podrobneje spoznali z direktivami EU, naredili terensko delo in skušali poiskati ideje, kako lahko trajnostni razvoj približamo učencem, njihovim družinam in lokanemu okolju.

¡Hasta mañana! 

Moč nebesednega komuniciranja in spodbujanje medsebojnega sodelovanja

Učenci so v sklopu delavnice tokrat spoznavali moč nebesednega komuniciranja in spodbujali medsebojno sodelovanje.

Pri igri Kje je moja ščipalka? so bili kreativni pri spreminjanju mesta ščipalk, spoznali so na kaj vse so pozorni pri nebesednem komuniciranju. Vaja je potekala v sproščenem, humornem vzdušju, pri refleksiji pa so učenci povedali, da je za medsebojno sodelovanje pomembno besedno in nebesedno komuniciranje, ki se med sabo zelo prepletata. Tudi z zaprtimi očmi je težko najti ščipalko, poskusite!

V nadaljevanju delavnice so učenci ugotavljali kako lahko v razredu konstruktivno sodelujejo, pa sodelovanje ni vezano čisto na potek pouka. Pogovarjali smo se o pomenu reklam in oglasov, ki nas spremljajo vsak dan, najbolj so pozorni na zvok, glasbo, refren, hitro menjavanje fotografij, drsnic, pri oglasih.

Nato pa so po premisleku naredili čisto svoje povabilo, s čimer so povabili sošolca, sošolce k sodelovanju.

Nastale so ponudbe za Igralni dan, kjer so učenci izpostavili pozitivne osebnostne lastnosti, se pohvalili. Nastala so izvirna, kreativna sporočila, ki učence kar vabijo k igranju. Igralni dan bodo določili z učiteljico, s sabo v šolo pa bodo prinesli pripomočke, ki jih potrebujejo za igro: karte, čarovniške pripomočke, žoge…

Pri refleksiji so učenci povedali, da se je bilo težje pohvaliti kot pa poiskati igro, ki jo igrajo. Zelo pa se veselijo prihajajočega dne, s katerim bodo krepili medsebojno sodelovanje. Zaželimo jim veliko ustvarjalnosti.

Decembrske delavnice socialnih veščin

Aleksandra Lampret Senčič v tem šolskem letu aktivno izvaja delavnice socialnih veščin z učenci podružnice OŠ Blagovna. Učenci se na teh delavnicah spoznavajo, učijo se sodelovati in si pomagati med seboj. V sklopu delavnic so petošolci na čajanko staršem postregli čaj, se posladkali s piškoti. Staršem so zaplesali na pesem Lučke, z lastno koreografijo. Staršem so prebrali na glas lastna sporočila in želje, ki so  jih starši izžrebali, tako je vsako sporočilo dobilo novega lastnika. S pesmijo in plesom ter razglasitvijo števila prijaznih pogledov v razredu, se je večer prijetno zaključil. 

eTwinning projekt

Učenci naše šole so z učiteljico Edith Costo v tem šolskem letu pričeli z eTwinning projektom z italijanskimi šolami. V decembru so posneli simpatičen predstavitveni video v ta namen, imeli pa so tudi videokonferenco, kjer so spoznavali podobnosti in razlike med šolami v Sloveniji in Italiji. Projekt se bo nadaljeval celo šolsko leto, načrtujejo pa tudi obiske med šolami v prihodnjih letih.