Mesečni arhiv: februar 2024

DELAVNICA SOCIALNIH VEŠČIN – 23. 1. 2024

Današnji dan so učenci uresničili zadani cilj, ki so si ga postavili pri prejšnji delavnici, igrali so se s sošolci po lastni izbiri. Po sankanju so se v razredu družili in se medsebojno spoznavali tudi pri
družabnih igrah. Vsi so povedali, da so se imeli zelo, zelo lepo.
V nadaljevanju smo se pogovarjali o medsebojnem komuniciranju in kaj vse nam je pomembno pri
medsebojni izmenjavi idej, misli.
Učenci so povedali, da jim veliko pomeni, če jih sošolci poslušajo, jih pri tem gledajo.
Vadili smo prijazne poglede in si zadali skrivno misijo izmenjevanja prijaznih pogledov v naslednjem
tednu. Oponašali pa smo tudi naše namrščene obraze, se spominjali kakšni smo pri izražanju čustev
veselja, jeze.
Evalvacija dela
Učenci so svoje delo evalvirali v obliki plakata, kjer so iz lastnih izkušenj zapisali kaj jim pomeni
sodelovanje v razredu, kdaj dobro sodelujejo ter česa ne bi priporočali pri medsebojnem
povezovanju.
Pri izdelovanju plakata so medsebojno konstruktivno sodelovali, si izmenjevali ideje, lepili sličice in
dajali plakatu oseben pečat.
Izhajajoč iz lastnih izkušenj, so učenci reflektirali, da sodelujejo, če se pogovarjajo, ko delajo v timu,
ko se družijo, ko poslušajo različne želje, da se povezujejo v skupine, da dobro komunicirajo.
Dobro sodelujejo, ko so veseli in zadovoljni, ko so drugi prijazni do njih, ko se ne kregajo, ko imajo
enako vizijo, ko se igrajo s prijatelji.
Priporočali ne bi nasilja, žaljenja, kletvic, ne poslušanja, kreganja, prekinjanja med govorjenjem
drugega.
Učenci so pri izdelavi plakata bili ustvarjalni, izhajali so iz sebe, se fokusirali na lastne misli, izkušnje,
zato je naloga za učence bila kar zahtevna. Veliko so razmišljali, razpravljali, si obračali list plakata, da
so lahko zapisali vse svoje misli in izkušnje.
Ker je bilo delo odlično opravljeno in so učenci vložili vanj veliko truda, se bomo naslednjič nagradili.
Za konec pa smo se igrali še igro Dan- noč in tako zaokrožili z igralnim dnevom.
Naslednjič pa se bomo pogovarjali o primernem komuniciranju.

Delavnica o spodbujanju medsebojnega sodelovanja in empatije – 16. 1. 2024

Zgodba mojega dneva
Pri tokratni delavnici so učenci v prvem delu reflektirali dobre momente v dnevu.
Osredotočali so se na lastno aktivnost pri pouku, prepoznavali so svoje dobre ideje pri igri in
pri delu.
Veliko časa smo namenili pogovoru o počutju, pri tem je v krogu potoval tudi naš ježek.
Učenci so s prilagajanjem drugim in poslušanjem drugih izmenjevali izkušnje, s katerimi so
krepili medsebojno sodelovanje, strpnost.
Delavniška naloga, kjer je bilo treba predstaviti sebe in uspešne lastne aktivnosti, je
zahtevala kar nekaj motivacije.
Na koncu so učenci reflektirali, da so morali v poslušanje vložiti veliko truda, saj je nekaterim
težko počakati na vrsto, zato so se morali še toliko bolj potruditi. Ježek pa je bil pri tem v
spodbudo.
Prepoznavamo pozitivne lastnosti sošolca, sošolke
Z vajo smo se osredotočali na prepoznavanje pozitivnih lastnosti pri sošolcih, sošolkah, s
čimer krepimo medsebojno sodelovanje, empatijo.
Učenci so na hrbtno stran lista vsakemu izmed sošolcev zapisali trditev, s katero so
prepoznavali dobre, pozitivne lastnosti sošolcev.
Pri izvajanju vaje so učenci osmislili način zapisovanja, da je vsak lahko prišel na vrsto,
postavili so se v vlakec in si izmenjevali mesta.
Z iskanjem pozitivnih lastnosti so bili razmišljujoči, dogovarjali so se tudi o tempu pisanja, saj
je nekdo bil počasnejši, drugi malo hitrejši.
Po opravljenih zapisih so odlepili »hrbtne liste« in vsak izmed učencev je prebral misli
sošolcev.
Po branju smo vsakemu zaploskali, učenci pa so povedali, da se dobro, lepo in super
počutijo.
»Lepo je prebrati kaj so sošolci dobrega prepoznali v meni, » je menil eden izmed učencev.
Vsi učenci so reflektirali, da vaja dobro dene pri spodbujanju samozavesti, samopodobe,
izjave pa so jih tako navdušile, da si bodo zapise dali doma na vidno mesto.
Pozitivno spremljanje pripomore k spodbujanju močnih področij otrok in krepi medsebojno
razredno sodelovanje. Lepa beseda lepo mesto najde.

Krepitev medosebnih odnosov – 18. 1. 2024

Pri današnji delavnici so učenci aktivno ustvarjali in krepili medosebne odnose.
Učenci so se osredotočali na izvajanje konkretnega izdelka, podajali svoje ideje
za delo, se dejavno povezovali in sodelovali. Medsebojno so spoznavali načine
razmišljanja pri postavljeni nalogi, usmerjeni so bili na izvrševanje dejavnosti pri
strukturirani situaciji.
Moje počutje
Učenci so z ježkom prepoznavali svoje počutje, aktivno poslušali sošolce, trudili
so se zadrževati pozornost, medtem, ko so sošolci v krogu pripovedovali.
Timsko delo, gradimo gnezdo
Pri tej vaji so učenci krepili timsko delo. V štirih skupinah so izdelovali gnezdo za
jajce.
Pozorno so poslušali navodila, nato pa so si v skupinah razdelili naloge in se
lotili gradnje gnezda za jajce.
Pri delu v skupini je vsak učenec bil odgovoren za svoj prispevek pri gradnji
gnezda, pri svojem delu so vajo dokončali na način, za katerega so menili, da je
po njihovem mnenju bil najboljši. Tempo dela so prilagajali skupini.
Člani skupine so pri izdelavi gnezd potrebovali drug drugega, da so lahko
uspešno dokončali gnezdo. Pri tem su uporabili kar nekaj časopisnih strani in
veliko selotejpa. Gradili so gnezda za orla, štorklji, vrani, sraki.
Učenci so drug drugemu dajali predloge za delo, soodločali pri gradnji.
V skupinah so učenci krepili sodelovanje in se urili pri timskem delu. Trudili so
se pri medsebojni izmenjavi informacij, jih prenašali, se fokusirali na skupinsko
delo. Veliko energije so učenci vložili v reševanje skupinske naloge, se usmerjali
na delo, se medsebojno spodbujali. Predvsem pa so v delo vlagali veliko
energije, da je bilo delo pravočasno končano, saj nas je čakal tudi konkreten
preizkus opravljene naloge.
Vsak spust jajca v gnezdo smo pospremili z glasnim spodbujanjem. Vsa gnezda
so bila uspešno zgrajena in so uspešno prestala spust jajca. Pričakovanje zaradi
morebitnega razbitja je bilo še toliko večje. Učenci in učiteljica so nagradili
vsako skupino z aplavzom.

Kaj mi pomeni sodelovanje v razredu?
Po gradnji nas je čakala evalvacija, ki smo jo nadgradili z oblikovanjem dveh
plakatov. Učenci so prepoznavali dobre momente pri skupnem sodelovanju,
izhajali so iz konkretne izkušnje.
Nastala sta dva plakata, izsledke pa bomo utrdili naslednjič, ko bomo pogledali
katere veščine so se otrokom zdele pomembne pri medsebojnem sodelovanju
in zakaj so se tako odločili.
Z današnjo dinamično delavnico so učenci krepili timsko delo, spoznavali načine
sodelovanja, ki so jih pripeljali do skupnega cilja. Gradnja je bila uspešna.

Drugo srečanje na daljavo z Italijani

V sredo, na dan zaljubljencev, smo izpeljali drugo srečanje eTwinning. Tema srečanja sta bili kulinarika in legende našega kraja. Učenci so posneli video, v katerem so prikazali postopek priprave matevža, kranjske klobase in repe. Učenki sta kot legendo našega kraja predstavili Svetega Jurija. Tokrat smo imeli med srečanjem prav posebnega gosta, in sicer g.ravnatelja, kateri se je preizkusil v znanju italijanščine. Partnerske učiteljice in učenci so bili navdušeni nad njegovim znanjem in ga nagradili z bučnim aplavzom.

Mentorica: Edith Costo

Erasmus+ obisk iz Španije v tednu od 5. 2. – 9. 2. 2024

V tem tednu so pri nas na obisku učenci iz mesta Los Barrios (Španija).

V ponedeljek, 5. 2. so si ogledali našo šolo skupaj z učenci, ki jih v tem tednu gostijo v svojih domovih. Dobrodošlico jim je v imenu župana izrekla tudi Edita Methans Šarlah. Zvečer smo priredili Erasmus+ ples, na katerem je bilo veliko glasbe, plesa in druženja.

Španci so potovali cel dan iz oddaljenega Los Barriosa, še zadnji postanek v Mariboru pred prihodom v Šentjur v nedeljo zvečer.

Pozdrav španskih učiteljev Antonia in Miguela v imenu župana in Občine Šentjur s strani gospe Edite Methans Šarlah. Iz leve: Antonio Guevara de la Torre, Miguel Ángel Márquez Navarro, ga. Edita M. Šarlah in ravnatelj mag. Jure Radišek

Španski učenci so si z zanimanjem ogledali našo šolo in ugotavljali podobnosti in razlike med njima.

Valentinov Erasmus+ ples, kjer so se učenci spoznali še skozi glasbo in ples.

V torek, 6. 2. so z našimi učenci gostitelji odšli na Kope, kjer so se preizkusili v smučanju, nekateri od njih so to storili prvič v svojem življenju.

V sredo, 7. 2. so se odpravili v Celje na ogled mesta, muzeja, nato pa so se odpravili na Stari grad Celje. Bilo je zelo zanimivo in dinamično. Zvečer pa so se še zadnjič podružili s svojimi družinami gostiteljicami v Šentjurju, ki so se zelo potrudile, da so se v teh dneh počutili dobro pri nas. Fantje so odigrali tekmo v nogometu Slovenija – Španija.

V četrtek, 8. 2. so se španski učenci poslovili od svojih gostiteljev v Šentjurju in se odpravili proti Ljubljani. Tam so jih prisrčno sprejeli učenci Osnovne šole Savsko naselje iz Ljubljane. Ogledali so si glavne znamenitosti našega glavnega mesta. Zelo so se zabavali na drsališču pred Plečnikovimi arkadami, učenci iz Ljubljane pa so jim na tromostovju zapeli še slovensko himno, kot se za ta praznični dan spodobi. Odšli so tudi na ogled nekaterih muzejev, saj so bili na današnji praznik vsi odprti. Prvi njihovi vtisi o Ljubljani so bili, da je zelo zanimiva, všeč jim je bilo tudi, da je možno center prehoditi peš.

V petek, 9. 2. so si gostujoči učenci ogledali Osnovno šolo Savsko naselje. Ogledali so si prostore šole in se pomerili v namiznem tenisu ter badmintonu z vrstniki iz Ljubljane. Šola je trenutno na koncu celotne prenove in je opremljena z najsodobnejšo IKT opremo. Ogledali so si tudi prenovljeno igrišče Luke Dončića in zadeli nekaj trojk. Na koncu dneva so se okrepčali še s tradicionalnim slovenskim kosilom – matevžem, kislo repo in pečenicami. Slovo je bilo ganljivo, saj smo v tem tednu navezali pristne stike in se že veselimo obiska z našimi učenci v mesecu aprilu.

Pozdravila sta jih ravnateljica mag. Verica Šenica Pavletič in pomočnik ravnateljice Primož Bevc.

5. dan – Erasmus+ seminar: Okoljska vzgoja: Učenje in delovanje za boljšo prihodnost

Za zaključek našega seminarja smo se seznanili s COP 26 in 28, ter spoznali različne strategije držav udeleženk glede energetske problematike. 

Pripravili smo tudi načrte, kako bomo vsebino novega znanja prenesli v svojo lokalno okolje ter v učilnice.

Seminar je bil odlična izkušnja, novo znanje pa bomo lahko uporabili tudi na naši šoli. 

¡Hasta la proxima!

4. dan – Erasmus+ seminar: Okoljska vzgoja: Učenje in delovanje za boljšo prihodnost

Četrtek je bil namenjen spoznavanju EU direktive – Green Comp. Seznanili smo se z različnimi usmeritvami in akcijskimi načrti na področju razvijanja ekoloških kompetenc. Pri delu smo uporabili različna IKT orodja, ki nam bodo prišla prav tudi v lokalnem okolju.

Druga polovica dneva pa je bila spet namenjena staremu mestnemu jedru Valencije. Ogledali smo si cerkev Sv. Grala in staro srednjeveško jedro.

¡Hasta mañana! 

3. dan – Erasmus+ seminar: Okoljska vzgoja: Učenje in delovanje za boljšo prihodnost

3. dan Erasmus+ izobraževanje je bil namenjen seznanitvi s cilji za tranjnostni razvoj OZN (SDG). Pregledali smo vseh 17 in ovrednotili, kako je že uporabljamo ter kje še imamo možnosti za izboljšavo. Prav tako smo se seznanili z različnimi igrami in orodji, da lahko te cilje približamo tudi učencem in lokalni skupnosti. 

Popoldan pa je bil namenjen raziskovanju parka Turia. Ta je nastal na področju reke Turie, ki so jo po zadnji veliki poplavi prestavili v kanal, v njeni strugi pa je nastal park. Le-ta se zaključi z eno največjih znamenitosti Valencije – Mestom umetnosti in znanosti. Tukaj poleg čudovite arhitekture najdemo tudi muzej znanosti in največji akvarij v Evropi.

¡Hasta mañana!