Sledenje na delovnem mestu v tujini (Job shadowing)

V šolskem letu 2023/24 bodo naši učitelji odšli na različne šole po Evropi, kjer bodo spoznavali metode in oblike dela, šolski sistem države gostiteljice, življenje učiteljev v drugih državah Evrope. Spoznavali bodo kulturno raznolikost držav gostiteljic, primerjali metode dela s slovenskimi in zagotovo prinesli veliko novih izkušenj, idej, morda tudi inovativnih metod dela, ki jih bomo lahko preizkusili tudi na naši šoli. S tem bodo obogatili ne samo svojo strokovno in osebnostno rast, ampak tudi prinesli svež veter novih idej na OŠ Franja Malgaja Šentjur.

Sledenje na delovnem mestu v oktobru 2023, Koka, Madžarska