5. dan – Izobraževanje CLIL-a in PBL

Petkovo jutro je postreglo z obilico dogajanja. Na seminarju smo se po skupinah lotili povzemanja obeh metod, ki smo ju obdelali. Začeli smo s PBL, nadaljevali s CLIL-om, poiskali smo njune skupne točke in za obe metodi uporabne dejavnosti. Posebej smo poudarili razlike med projekti in projektnim učenjem ter oba ovrednotili. 

Po odmoru smo nadaljevali v krogu, kjer smo med seboj delili motivacijske in kratke sprostitvene aktivnosti, ki se nam v razredu z učenci najbolj obnesejo. Počasi je prišel tudi čas za sklepne dejavnosti – izobraževanje smo zaključili tako, da smo drug drugemu na list, nalepljen na hrbtu, napisali pozitivno sporočilo o njem kot učitelju, ki smo ga spoznali. Nastali so iskreni in zelo pozitivni zapisi o vsakem izmed udeležencev izobraževanja. Zapis je, kot priloga potrdilu o opravljenem izobraževanju, postal trajen spomin na pot usvajanja novega znanja v skupini učiteljev, ki s(m)o se, kljub številnim razlikam, odlično ujeli in v tednu srečevanj ogromno novega naučili.

Jutri je pred nami še sklepna ekskurzija v Wicklow, v nedeljo pa se vračava v Slovenijo.

Zapisala: mag. Alenka Kalan